endüstri

Endüstriyel Haberleşme Nedir?

Teknoloji Turker Yorum yok 29 Kasım 2019

Endüstriyel haberleşme firmalar arasında üretilen ürünlerin birbirinden bağımlı ya da bağımsız bir şekilde haberdar olmalarını kuran bir sistemdir. Endüstrialanında endüstriyel haberleşme gücü hızlı ve güvenilirliğin yanı sıra iş gücünü de en kolaya indirgemektedir.

Endüstriyel Haberleşme Protokolleri

Endüstriher zaman ilerleme potansiyelini koruyan bir platformdur. Bu sayede cihazlar, makineler arasında oluşan iletişim güçleri zamanla gitgide zorlanmaya doğru gidiyor. Bu tip sorunların çözümü için endüstride haberleşme konusunda bazı standart durumlar geliştirilmiştir.

 Sistemler arasında verileri toplama, işleme ve bazı analiz sistemleri, otomasyon sistemlerindeki PLC ve bilgisayarlarda bulunan sistemler ile haberleşmesi sonucu gerçekleşir. Haberleşme sisteminde verici ve alıcı arasında olan iletişimin hızlı ve güvenilir bir şekilde olabilmesi için kullanılan cihaz tiplerine bazı kuralların uygulanması gerekir. Belirlenen bu kurallar haberleşme protokolleri adı altında belirlenmiş olur. Tüm bu protokollerin kendine ait özellikleri belirlenmiş ve o cihaza karşı sabitlenmiş olur. Cihazlarında bu yüzden bu protokollere uygun olarak üretilmesi gerekir.

Kapalı Bir Sistemde Haberleşme Protokolleri

Üretim yapan firmanın yalnızca kendi ürünleri içerisinde haberleşmenin yapılabilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmiş olan haberleşme sistemidir.

Açık Bir Sistemde Haberleşme Protokolleri

Markadan bağımsız bir şekilde aynı tür işlevleri sergileyen ürünlerin arasında haberleşme sağlayabilecek şekilde geliştirilmiş olan haberleşme sistemleridir. Bu protokol sisteminde farklı firmalar arasında olan ürün türleri birbirleri ile bağlantı kurabilme şansına sahiptirler.